Sunday, 16 September 2012

Writing is My Power.

I do love writing...

Yaa, dengan menulis aku miliki kekuatan untuk membalut rasa sedih dan mengabadikan kebahagiaan. Menulis juga mampu merelakskan pikiran dari segala yang kuanggap menjadi beban dalam hidupku.


Rahmajanti'81No comments:

Post a Comment